Ondersteuning binnen het sociaal domein
BFB Groningen biedt ondersteuning aan verschillende partijen binnen het sociaal domein, zoals gemeenten, schuldhulpverlenende instanties en beschermingsbewindbureaus.

Ondersteuning aan gemeenten
BFB Groningen helpt bijvoorbeeld met:

 • ontwikkelen van beleid;
 • schrijven van beleidstukken;
 • opstellen van gemeentelijke verordeningen en beleidsregels;
 • ontwikkelen van integraal schuldhulpverleningsbeleid (van preventie tot nazorg en in relatie tot de drie decentralisaties);
 • implementeren van klantprofielen en screeningsinstrumenten in schuldhulpverlening;
 • opstellen aanbestedingsteksten van integrale schuldhulpverlening;
 • verminderen bijzondere bijstandskosten voor beschermingsbewind;
 • afhandelen van bezwaar en beroep;
 • uitvoeren van budgetcoachtrajecten;
 • verbeter- en coachingstrajecten medewerkers;
 • etc.

Ondersteuning aan schuldhulpverlenende instanties
BFB Groningen is gespecialiseerd in schuldhulpverlening. BFB Groningen helpt met het opstellen van integraal schuldhulpverleningsbeleid, het implementeren van nieuwe werkwijzen (bijvoorbeeld screeningsinstrument) en aanbestedingen. BFB Groningen kent zowel de kant van de opdrachtgever (gemeente, werkgever, woningbouwcorporatie) als de kant van de uitvoerder. Dit verkleint de afstand tussen beleid en uitvoering.

Beschermingsbewindbureaus
BFB Groningen biedt ondersteuning aan beschermingsbewindbureaus. BFB Groningen helpt onder meer met het inregelen van processen, het schrijven van werkinstructies, de juridische aspecten van beschermingsbewind, het aanvragen van schuldhulpverlening en bijzondere bijstand en het coachen van medewerkers.