Bezwaar en beroep sociale zekerheid
BFB Groningen helpt bij het indienen van een bezwaar- of beroepschrift tegen een overheidsbesluit. Een overheidsbesluit is een besluit van de gemeente, het UWV, de SVB of schuldhulpverlenende instantie. Voorbeelden van overheidsbesluiten zijn:

-afwijzing van een aanvraag voor een uitkering door de gemeente;
-oplegging van een maatregel wegens het niet voldoen aan re-integratie en participatieverplichtingen door de gemeente;
-terugvordering uitkering of oplegging bestuurlijke boete wegens niet nakomen van de inlichtingenplicht (fraude) door de gemeente;
-blokkering van een uitkering in afwachting van een onderzoek naar een gezamenlijke huishouding door de gemeente;
-afwijzing of verlaging van een WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid door het UWV;
-beëindiging van een wajong-uitkering door het UWV;
-weigering aanvraag schuldhulpverlening door een schuldhulpverlenende instantie die werkt in opdracht van de gemeente.

Procedure
Neem bij een conflict met een overheidsinstelling contact op met BFB Groningen. BFB Groningen bekijkt of een bezwaar- of beroepsschrift kans van slagen heeft. Zo ja, dan voert BFB Groningen namens u de procedure. Omdat een bezwaar- en beroepsprocedure vaak lang duurt en de procedure geen schorsende werking heeft, vraagt BFB Groningen bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank (spoedprocedure).

Gratis voor de klant  
De klant betaalt niks. In het bezwaar- of beroepsschrift vraagt BFB Groningen om vergoeding van de procedurekosten. Als het bezwaar- of beroepsschrift (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard krijgt BFB Groningen hiermee de kosten vergoed.

Gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Súdwest-Fryslân
Omdat BFB Groningen in de bezwaarschriftencommissie zit van de ISD Noordoost en de gemeente Súdwest-Fryslân, kan BFB Groningen geen klanten helpen die een conflict hebben met de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Súdwest-Fryslân.

Links

Informatie bezwaar- beroepsprocedure

Vergoeding proceskosten