Wat doet BFB Groningen?
BFB Groningen biedt ondersteuning aan gemeenten, instanties en bedrijven binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld aan woningcorporaties, zorgverzekeraars, bewindvoerdersbureaus en wijk- en gebiedsteams.

Ondersteuning binnen het sociaal domein
Gemeenten, instanties en bedrijven binnen het sociaal domein kunnen bij BFB Groningen terecht voor ondersteuning op het gebied van management, beleid, kwaliteit, bezwaar en beroep  en uitvoering. Onder andere op de terreinen van de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015), Bijstand voor zelfstandigen (Bbz 2004), handhaving, armoedebeleid, aanbestedingen en beschermingsbewind. BFB Groningen is gespecialiseerd in het schrijven van beleidsstukken, aanbestedingsteksten en bezwaar en beroep.

Meer weten over de diensten van BFB Groningen?
Meer weten over BFB Groningen? Neem contact op via 06-30370257 of info@bfbgroningen.nl.


roboverbfb