Wat doet BFB Groningen?
BFB Groningen biedt  ondersteuning aan gemeenten, instanties en bedrijven binnen het sociaal domein. Daarnaast helpt BFB Groningen particulieren op het gebied van financiële administratie en juridische zaken.

Ondersteuning binnen het sociaal domein
Gemeenten, instanties en bedrijven binnen het sociaal domein kunnen bij BFB Groningen terecht voor ondersteuning op het gebied van management, beleid, kwaliteit, bezwaar en beroep  en uitvoering. Onder andere op de terreinen van de Participatiewet (werk en inkomen), Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015), Bijstand voor zelfstandigen (Bbz 2004), handhaving, armoedebeleid, aanbestedingen en beschermingsbewind. BFB Groningen is gespecialiseerd in het schrijven van beleidsstukken, aanbestedingsteksten en bezwaar en beroep.

Ondersteuning aan particulieren
BFB Groningen helpt mensen met zaken op financieel en juridisch gebied. Bijvoorbeeld met het aanvragen van voorzieningen, het maken van bezwaar tegen een overheidsbesluit,  het maken van bezwaar tegen vaststelling van de WOZ-waarde, het aanvragen van kwijtscheldingen, het afspreken van betalingsregelingen met schuldeisers, het doen van belastingaangifte en het correct laten vaststellen van de beslagvrije voet.

Daarnaast biedt BFB Groningen beschermingsbewind en budgetcoaching.

Meer weten over de diensten van BFB Groningen?
Meer weten over BFB Groningen? Neem contact op via 06-30370257 of info@bfbgroningen.nl.


roboverbfb